BGLC/TOBA Juvenile Dash opens the two-year-old season